Aktuality z mikroregionů a místních akčních skupin Plzeňského kraje

2012-10-17
České Vesnice roku Ratměřice a Komňa slaví úspěchy na evropské úrovni. V rámci dvanáctého ročníku o Evropskou cenu obnovy vesnice 2012, který se nesl v duchu motta "Na stopě budoucnosti", udělaly české obce v silné konkurenci na porotce této evropské soutěže velice pozitivní dojem. Obec Ratměřice se dokonce umístila mezi dvanácti finalisty, zařadila se tak mezi kandidáty na celkové prvenství, a může proto hrdě nést titul Vicemistr Evropy 2012. Celý článek


2012-08-31
Regiony 2015
Plzeň 2015 o.p.s. zahájila spolupráci s regiony Plzeňského kraje. Celé území je zastoupeno devíti regionálními koordinátory - "Majáky 2015". Město Plzeň bude v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Plzeň 2015 o.p.s. je hlavním přípravným týmem programu pro rok 2015 a svou činnost rozšířila právě i na spolupráci v celém kraji. 
Aby spolupráce Plzně 2015 a Majáků 2015 neprobíhala pouze od stolu, bude po celém kraji několikrát v roce putovat kulturní autobus 2015, který bude vozit nevšední kulturní zážitky a informace o projektu Plzeň EHMK 2015 a o regionech 2015. Na první vyjížďky se můžete těšit v září 2012 - v programu P:OSVÍCENÍ si můžete vybrat vám nejbližší místo.
Regiony 2015 nebo také "Majáky 2015" jsou informační a komunikační partneři projektu Plzeň EHMK 2015 (Evropské hlavní město kultury pro rok 2015). Regionální koordinátoři zastupující majáky budou ve svých vymezených regionech ve spolupráci s týmem Plzeň 2015 o.p.s. zajišťovat následující:
- obousměrnou výměnu informací o projektu a o dění v regionu
- sběr a třídění dat pro přípravu Mapy 2015 pro návštěvníky Plzně a Plzeňského kraje z celého světa
- spolupráci s NNO, MAS, Mikroregiony a dalšími partnery a subjekty v Plzeňském kraji
- přípravu tras a lokalit pro výjezdy Autobusu 2015 - od září 2012 (autobus přiveze do plzeňských regionů zajímavé umělce, zábavu a informace o Plzni EHMK 2015)
- účast na významných oblastních kulturních akcích a reprezentaci projektu Plzeň EHMK 2015 a Region 2015
- propagaci programů a výzev Plzeň EHMK 2015 v regionu, za cílem zapojení místních subjektů do spolupráce na projektu
- propagaci významných místních aktivit a zajímavostí prostřednictvím stávajících komunikačních nástrojů Plzeň EHMK 2015


2012-08-15
Dovolujeme si Vás informovat o výsledcích našeho snažení pro zámek v Poběžovicích, které proběhlo v rámci Česko-německého týdne pro Zámek Poběžovice.
Krátké shrnutí Vám uvádíme níže, spolu s několika obrázky toho, že se nám podařilo dosáhnout předem stanovených cílů a uvést památku do přijatelného stavu - tedy co se pořádku okolo ní a v ní týká. Fotografie jsou z března roku 2012 a července 2012.
Česko-německý týden pro zámek Poběžovice - závěrečné shrnutí, foto 1, foto 2
Pomohlo nám v tom Město Poběžovice, v jehož majetku zámek je, prostředky Dispozičního fondu Bavorsko - cíl 3, Krajský úřad Plzeňského kraje, Domažlický Deník, Chammer Zeitung, Český Rozhlas,  Centrum Bavaria Bohemia v Schonsee a dobrovolníci, kteří přijeli pracovat a strávit týden na zámku velké kulturní, historické a stavební hodnoty.
Všem zúčastněným srdečně děkujeme - za odrazový můstek, který - jak věříme - skutečně otevřel diskusi na téma budoucnosti památky.
V současné době pracujeme na přípravách týmu, který se bude zabývat dalšími možnostmi, vítáme typy a nápady či přímou spolupráci.

Nově nám vznikají stránky pro zámek Poběžovice: www.zamekpobezovice.cz.
Budeme se snažit je zprovoznit v plné kvalitě tak, aby na nich bylo možno najít průhledně veškeré další plánované aktivity.
Součástí našich snah je také zřízení konta pro pomoc zámku - v nejbližší době se tak stane, budeme Vás informovat.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali buďto aktivní pomoci nebo té sdílené - čtením našich snah a vyjádřením podpory. Přátelé Poběžovického zámku.
Kontakt: Jana Podskalská, vedoucí MKIS Poběžovice, náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice
tel.: +420 379 497 889, mobil.: +420 734 449 630, e-mail: info@pobezovice.cz, web: www.pobezovice.cz 

2012-08-15
Plzeň 2015 o.p.s. navázala spolupráci s Plzeňskými regiony. Prostřednictvím "Majáků" bude probíhat společná příprava na rok 2015, kdy město Plzeň - Evropské hlavní město kultury a Plzeňský kraj navštíví turisté z celého světa ve větším množství, než jsme zvyklí, vzhledem, k tomu, že by ve městě a jeho okolních regionech měla vzniknout ucelená nabídka kulturních akcí.
Regiony 2015 nebo také "Majáky 2015" jsou informační a komunikační partneři projektu Plzeň EHMK 2015 .
Regionální koordinátoři zastupují devět těchto majáků a budou ve svých vymezených regionech ve spolupráci s týmem Plzeň 2015 o.p.s. zajišťovat následující:
- obousměrnou výměnu informací o projektu a o dění v regionu
- sběr a třídění dat pro přípravu Mapy 2015 pro návštěvníky Plzně a Plzeňského kraje z celého světa
- spolupráci s NNO, MAS, Mikroregiony a dalšími partnery a subjekty v Plzeňském kraji
- přípravu tras a lokalit pro výjezdy Autobusu 2015 - od září 2012 (autobus přiveze do plzeňských regionů zajímavé umělce, zábavu a informace o Plzni EHMK 2015)
- účast na významných oblastních kulturních akcích a reprezentaci projektu Plzeň EHMK 2015 a Region 2015
- propagaci programů a výzev Plzeň EHMK 2015v regionu, za cílem zapojení místních subjektů do spolupráce na projektu
- propagaci významných místních aktivit a zajímavostí prostřednictvím stávajících komunikačních nástrojů Plzeň EHMK 2015 
2012-04-16
V úterý 17.4.2012 od 9:00 do zhruba 10:30 hodin se uskuteční již tradiční diskusní chat Spolku pro obnovu venkova ČR, tentokráte na téma "Rodina, zdravotnictví, biotetika a psychologie".
Tato aktivita vychází z našeho Programu obnovy rodiny.
Vlastní chat navazuje na tématické oblasti tohoto programu "Rodina a zdravotnictví + sociální péče"
- v části týkající se zdravotnictví a "Rodina a bioetika + psychologie".

Chatu se jako hosté zúčastní zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR a odborníci z vysokých škol a neziskových organizací, zaměřených na výše uvedené oblasti. Budeme velmi rádi, když se chatu účastníte i Vy a podle okolností se také zapojíte do diskuse. Můžete být i pasivními "diváky" (když ale nenapíšete ani "dobrý den" systém, který využíváme, Vás asi po 20 minutách "mlčení" automaticky odpojí - vrátit na chat se můžete jen novým přihlášením).

Na chat vstoupíte ZDE. Přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN".
Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.

2012-03-30
Česká republika je podle Evropské LEADER asociace pro rozvoj venkova (ELARD) v používání metody LEADER vzorem pro další státy střední a východní Evropy. Více se dočtete zde.

2012-03-06
Chcete poznat klidný kout Šumavy? Přijměte pozvání do regionu kolem města Nýrsko v okrese Klatovy, do Královského hvozdu. Jak se zde žije, jaké akce se konají v obcích, co zajímavého je zde k vidění, v jakých podnicích vás obslouží v příjemné rodinné atmosféře - to se dozvíte na www.ekoregion-uhlava.cz.
2012-03-05
Dne 22.3. 2012 od 9:00 do 17:00 hodin proběhne v prostorách restaurace Pizza Music club ve Šťáhlavech (CCA 10 km od Plzně) seminář s názvem "Podnikání na venkově". Program semináře tvoří pět přednášek, z nichž každá ukazuje problematiku podnikání na venkově z jiné perspektivy. součástí semináře je i exkurze do moštárny a do pivovaru pana vladimíra Ilgnera. Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, můžete se registrovat na e-mailové adrese tomas.svoboda@cpkp.cz nebo na telefonním čísle 377 329 558. Pozvánka s programem. 
2012-02-24
Venkovské noviny v novém kabátě
Na přelomu roku prošly VN inovací a nyní můžete novinky z českého a moravského venkova najít každý den přímo na webu www.venkovskenoviny.cz. Souhrn informací z on-line portálu Venkovských novin bude rozesílán abonentům ve formě PDF z pravidla jednou za 3 týdny až měsíc, tedy tak jak byli dosud zvyklí. V blízké budoucnosti bude možné využívat i RSS kanál. Aktuální souhrn článků najdete ve vydání č. 1 Leden – Únor 2012 a je ke stažení zde.
Vaše redakce časopisu www.venkovskenoviny.cz. 


2012-01-10
V úterý 17.1.2012 od 9:00 do zhruba 10:30 hodin se uskuteční již tradiční diskusní chat k problematice rodiny, zaměřený tentokráte na Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005, Národní koncepci podpory rodin z roku 2008 a jejich plnění a dále na možnosti dotací z programů Ministerstva práce a sociálních věcí a z Evropského sociálního fondu.
Vaše dotazy zodpoví zástupci ministerstva a dalších resortů.


Porovnání uvedených koncepcí

Texty Národní koncepce rodinné politiky, schválené usnesením vlády č. 1305 ze dne 12. října 2005, Národní koncepce podpory rodin s dětmi, schválené usnesením vlády č. 1451 ze dne 19.listopadu 2008 a Souhrnné zprávy o jejím plnění z roku 2010 si můžete stáhnout z článku zde.

Na chat vstoupíte zde.
Přihlásíte se bez hesla a jako "Nick" uvedete své jméno nebo přezdívku a kliknete na "LOGIN". Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program "nepustí", lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.

 
2011-09-07
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) podporují chystanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Zapojit se mohou i starostové obcí. Ministr financí pan Miroslav Kalousek v minulých dnech předložil vládě návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), jejímž cílem je upravit financování samospráv tak, aby se snížil diskriminační rozdíl mezi příjmy na obyvatele Prahy a obyvatele ostatních obcí. Tento návrh zákona má významný pozitivní dopad do rozpočtů všech obcí a měst v celé ČR s výjimkou čtyř největších měst.
Výzva SMS ČR a SPOV ČR starostům k poklidné demonstraci 21.9.2011 - začátek v Praze na náměstí Jana Palacha, následovat bude pochod k Úřadu vlády ČR s předáním požadavků starostů na přijetí novely zákona o RUD.
2011-05-11
Národní síť Místních akčních skupin ČR vydala strategický poziční dokument Národní strategický plán Leader 2014+ pro přípravu politik rozvoje venkova v rámci programovacího období 2014-2020. Tato strategická vize uvádí návrhy na uplatnění metody Leader v národní politice pro období let 2014-2020. Plán rozvoje bude naplňován prostřednictvím realizace stanovených cílů, které jsou rozdělené do prioritních oblastí I. Člověk a společnost, II. Ekonomika a inovace, III. Rozvoj území, IV. Krajina, ekosystém, biodiversita, V. Efektivní, stabilní a bezpečná společnost.

2011-04-28
Na konci března 2011 ukončilo občanské sdružení Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s občanským sdružením Ametyst a Mikroregionem Konstantinolázeňsko realizaci projektu Venkovská krajina očima dětí. Smyslem tohoto projektu bylo vytvořit metodiku průřezového tématu Environmentální výchova, která bude určena venkovským školám. Více o tomto projektu najdete zde.
2011-02-09
Zástupci samospráv, mezi nimi také zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, jednali s Českou poštou o budoucnosti pobočkové sítě. Výzva SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR.
2010-11-16
Nenechte o osudu regionálních železničních drah rozhodovat úředníky, rozhodněte o nich sami a dejte to vědět - tak zní výzva předsedy představenstva Sdružení železničních společností o.s., kterou uvádí ve vyjádření k záměru masivního rušení regionálních železnic.
Rušení železničních tratí v ČR 2010 - dokument1, dokument2, dokument3

2010-06-14
"Problematika získávání pozemků ve vlastnictví státu, které spravuje Pozemkový fond ČR a Úřad pro zastupování státu v případě, že jde o pozemky bez vlastníka do vlastnictví obcí bez územního plánu a to především obcí v pohraničí."
Reakce Pozemkového fondu ČR - text1, text2, text3

2010-03-26
Dne 11.3.2010 se v prostorách kulturního domu v Konstatninových Lázních uskutečnil první seminář s názvem "Energetika a venkovský prostor".
Seminář byl financován ze Strategického plánu LEADER MAS Český Západ – Místní partnerství, který je financovaný z prostředků Evropského zemědělského fondu. Seminář uspořádalo Centrum pro komunitní práci společně s občanským sdružením Ametyst.
Výstupy ze semináře je možné stáhnout na webových stránkách MAS Český Západ - Místní partnerství nebo Centra pro komunitní práci

2010-03-12
V Nýrsku v Muzeu Královského hvozdu na Náměstí č.p.81 byla instalována nová a velmi atraktivní expozice o životě z přelomu minulého století. Návštěvníci muzea mají příležitost "strávit rok" na šumavské chaloupce. Výstava potrvá celý rok a obsáhne všechna roční období. Instalace se bude průběžně proměňovat dle konkrétního období. V muzeu se nyní pro celý další rok nachází instalace chaloupky sestávající ze - sednice, předsíně, výminku, chlívku, stodoly, dobového záchodku a podobně. Expozice byla zahájena 22.ledna 2010. Hospodyně zrovna napekla buchty pro návštěvníky.... Co se bude "u Vondráků" dít asi příští týden? 

2010-03-08
Jak vidí Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR současný stav regionálního dřevozpracujícího průmyslu? Dočtete se v tiskové zprávě.
2010-01-26

2010-01-06
Program stabilizace a obnovy venkova pro rok 2010 (PSOV)
Během prvního čtvrtletí roku 2010 bude vyhlášen PSOV, projekty, které se budou ucházet o podporu z tohoto programu bude hodnotit zastupitelstvo Plzeňského kraje v červnu 2010. Příjemci dotace mohou být obce do 2000 obyvatel.
Dotace budou zaměřeny na pořízení, technické zhodnocení a stavební úpravy hmotného nemovitého majetku obcí s důrazem na podporu mateřských a základních škol a havarijní stav budov v majetku obcí.
Více informací zájemci naleznou u poskytovatele dotace Krajského úřadu Plzeňského kraje.

2010-01-04
Dne 3.prosince proběhlo v Ořechu jednání Komory obcí.
Zápis z jednání zde.
Dne 4.prosince proběhlo 6. zasedání Rady Svazu měst a obcí České republiky.
Zápis z jednání zde

2009-11-03
Stavba "silnice III.třídy Chanovice - Oselce" je dokončena.
Pošumavský region se dočkal výsledku významné podpory od Plzeňského kraje. Za zásadní podpory z dotačního Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad probíhaly na rozhraní okresů Klatovy a Plzeň jih od dubna 2009 do listopadu 2009 náročné stavebně dopravní práce. Výsledkem je nová silnice spojující tři stávající krajské komunikace. Nová silnice je dlouhá cca 5,50 kilometrů. Náklady na stavbu činí cca 130 milionů Kč.
     

2009-10-20
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje spolu s obcemi Chanovice, Konstantinovy Lázně a místní akční skupinou Český západ - Místní partnerství pořádají, stejně jako v minulém roce, dva semináře k problematice obnovy venkova. Tématem minulého roku byly zejména pozemkové úpravy. Letos bychom Vás chtěli srdečně pozvat k návštěvě seminářů, které se budou týkat místní ekonomiky a školství. První seminář proběhne 5.listopadu v Konstantiových Lázních (místní ekonomika). Druhý seminář se bude konat 19.listopadu v Chanovicích (školství). Více informací o programu, místě a času konání prvního ze seminářů naleznete v pozvánce. Budete-li mít o seminář zájem, prosíme Vás o potvrzení účasti a případného zájmu o exkurzi uvedenou v závěru programu jedním ze způsobů popsaných v pozvánce.

2009-06-25
"Mezi minulostí a dneškem" je název projektu, pro který studentka a fotografka Evi Lemberger z bavorského Lamu hledá českého partnera. V rámci projektu bude dokumentován život Čechů a Němců v příhraničním regionu, výstupy budou prezentovány na výstavách v Čechách i v Německu.
Více se dočtete v informacích k projektu. Zájemci o spolupráci na této česko-německé aktivitě kontaktujte Moniku Ženíškovou, monika.zeniskova@cpkp.cz , Tel.: 775 760 349 nebo německy přímo Evi Lemberger prostřednictvím e-mailu uvede@yahoo.de.

2009-06-25
17.června 2009 se v Nýrsku konala česko-německá konference, její výstupy, fotografie a další zajímavosti si prohlédněte na www.ekoregion-uhlava.cz (sdružení Královský hvozd - společné projekty).
2009-06-09
Na severním Plzeňsku bude i v letošních letních měsících probíhat Konstantinolázeňské kulturní léto. Přehled programu Konstantinolázeňského léta 2009


             
 
2009-06-09
Přinášíme mapy všech Místních akčních skupin (MAS) dle jednotlivých krajů ČR s uvedením základních informací a čísel o těchto MAS.

2009-05-19
Ve středu 17.června 2009 se od 14:00 hodin bude v setkávacím centru v Nýrsku konat česko-německá konference, na kterou jsou jménem přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd zváni všichni zájemci o přeshraniční spolupráci z české i bavorské strany regionu Královský hvozd.Podívejte se na webové stránky www.ekoregion-uhlava.cz - dozvíze se zde, kdo jsou členové Přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd a jaké zde probíhají česko-německé aktivity.
Zájemci o přeshraniční aktivity ze Šumavy zde najdou i kontakty, kam se mohou obracet s dotazy k česko-německým projektovým záměrům a nebo v případě zájmu o zprostředkování bavorského partnera.

2009-05-18
Přehled poskytnuté podpory z Programu obnovy venkova (POV) podle jednotlivých krajů pro rok 2008 a 2009 si můžete prohlédnout zde.

2009-05-14
21.května se bude konat dernisáž výstavy "Retrospektiva/Strašáci 1994-2009" spojená s koncertem v Plzeňské synagoze.

 
2009-04-30
"Proměny venkovské učitelky" - tak se jmenuje výstava fotografií Rudolfa Šmída, která bude zahájena vernisáží 11.května v 17:00 hodin v plzeňské kavárně Inkognito. Od 19:00 hodin pak ve staré synagoze v Plzni proběhne vernisáž výstavy "Retrospektiva/Strašáci 1994-2009". Obě výstavy poběží do 15. června 2009.
2009-04-28
V návaznosti na řešení problému neuznatelného DPH v Programu rozvoje venkova (PRV) se podařilo společnou iniciativou zástupců obcí v čele s hnutím Starostové a nezávislí dojednat s Ministerstvem zemědělství ČR úhradu DPH za projekty, které byly vybrány k podpoře v rámci 5.kola PRV! Jakým způsobem bude kompenzace zajištěna uvádí ve svém sdělení předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Tisková zpráva
Stát dočasně za obce zaplatí DPH u evropských projektů (www.financninoviny.cz)

 
2009-04-27
V Chanovicích se dne 21.dubna 2009 konalo setkání zástupců obcí z lokality Pačejov nádraží a zástupců vládní organizace SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů ČR). Obsahem setkání byla výměna informací a diskuse k tématu "Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v ČR". Právě ve správních územích obcí přítomných starostů je vyvíjena snaha zřídit hlubinné úložiště pro odpady z jaderných elektráren. Více informací naleznete v níže uvedených dokumentech.

Závěry ze setkání "Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů ČR"
Prezentace SÚRAO
VÝZVA k problematice vyhledávání hlubinného úložišťě vysoce radioaktivních odpadů

 
2009-04-22
Byla vydána první verze Příručky pro žadatele o podporu z programu Zelená úsporám.
Dotazy k Programu mohou zájemci o podporu směřovat na Zelenou linku s tel. číslem 800 260 500 nebo prostřednictvím e-mailu dotazy@zelenausporam.cz.

2009-04-07
Ministerstvo životního prostředí ČR otevírá program "Zelená úsporám", který je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Výše podpory může být až 60% celkových nákladů. O dotaci z Programu lze žádat jak před realizací opatření tak po jejím ukončení.
Příjem žádostí bude zahájen 22.dubna 2009 na krajských pracovištích SFŽP (Státní fond životního prostředí) nebo na pobočkách pověřených bank.

Tisková zpráva
Program Zelená úsporám
Prezentace MŽP k Programu Zelená úsporám a modelové příklady
Informační list
Informace také na www.zelenausporam.cz

2009-01-15
SPOV PK přináší informace o aktuálních uzávěrkách příjmu žádostí o podporu z programů Plzeňského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR !
2009-01-10
Centrum pro komunitní práci vydalo v rámci Edice venkov (viz. níže) publikaci "Metodika dobré praxe místních akčních skupin v ČR". Publikace je výsledkem dvouletého výzkumného projektu, který byl zaměřen na práci místních akčních skupin (MAS) v České republice a pojmenování aspektů jejich činnosti. Účelem projektu je přinést obecně využitelná data o tom, které způsoby podpory rozvoje venkova jsou efektivní. Předmětem výzkumu bylo hledání obecně efektivních přístupů v tzv. metodě Leader, kterou uplatňují právě místní akční skupiny.

 
Projekt byl financován z programu WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

  Metodika dobré praxe místních akčních skupin v ČR - zpráva z výzkumného projektu 2007-2008

V rámci projektu byl sestaven test sebehodnocení na základě provedené srovnávací analýzy. Tyto dva materiály umožní pracovníkům místních akčních skupin, nezávisle na charakteru území, ve kterém působí, zhodnotit jak daná MAS funguje a nabízejí možnosti jak činnost MAS zefektivnit.
2009-01-10
Jako pomoc při řešení problematiky rozvoje obcí a regionů zařadilo do své vydavatelské činnosti o.s. Centrum pro komunitní práci (CpKP) Edici venkov.
Jednotlivé publikace této edice jsou zaměřeny na různé oblasti a metody, které mají vliv na rozvoj respektive obnovu venkovského prostoru v České republice i v zahraničí. Edice venkov je určena zástupcům státní správy, krajské i obecní samosprávy, venkovským NNO, manažerům mikroregionů i místních akčních skupin a venkovským podnikatelům.

V elektronické podobě vám přinášíme první publikace z Edice venkov vydané během roku 2008. O dalších vydáních budeme průběžně informovat.


Informační materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

  Mikropůjčky - nový nástroj financování projektů na venkově       Financování rozvoje venkova     

  Podnikání na venkově - podnikatelský vzdělávací kurs               Vyhodnocení výzkumu stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově
2009-01-09
Sekce územního plánování a stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj připravila a na webových stránkách ministerstva zveřejnila první pracovní návrh novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V průběhu vzniku pracovního znění novely byly diskutovány čtyři varianty. Více informací k návrhu naleznete v textu vyjádření vrchní ředitelky sekce.
Ministerstvo navrhuje výnamně změnou zákona redukovat síť stavebních úřadů a tím v důsledků vzdálit přístup občanů k veřejné správě v této oblasti. V této souvislosti vyzývá PaedDr. Zdeněk Peša, předseda KO SPOV Jihomoravského kraje, k vyjádření zástupců veřejné správy k návrhu ministerstva.

Výzvu k vyjádření k návrhu novely a názory starostů některých obcí bez stavebního úřadu nebo se stavebním úřadem 1.st. naleznete zde.
2008-09-17
Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), odbor venkovských podpor PRV, vydal Akční plán Celostátní sítě pro venkov.
Co je náplní činnosti sítě a další informace k jejímu postupnému vzniku je obsaženo v prezentaci MZe.
2008-07-30
 
                          Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 
                            a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Centrum pro komunitní práci uvádí výstupy z projektu "Vytvoření integrovaného systému ochrany životního prostředí v Ekoregionu Úhlava na základě principů místního partnerství" s pracovním názvem Ekoznačka. Cílem realizovaných projekových aktivit je přispět k ochraně ŽP na Šumavě a podpořit místní podnikatele. Projektové výstupy jsou upraveny pro potřeby podnikatelů, samosprávy a organizací na úrovni celé ČR. Informace o projektu naleznete v níže uvedené prezentaci nebo na www.ekoregion-uhlava.cz.

Prezentace projektu

Elektronický sborník - prezentace, texty a další informace k tématu ekologizace provozu a ochrana ŽP doplněné fotografiemi z Ekoregionu Úhlava

Metodika ekologizace provozu-text, Metodika-obal - publikace o tom, jak a jaká opatření pro ekologizaci provozu je možné zavádět v ubytovacích a restauračních zařízeních

Checete se vyjádřit k výstupům projektu? Pro realizátora projektu, Centrum pro komunitní práci, budou vaše příspěvky přínosnými podněty pro realizaci dalších aktivit na podporu ochrany životního prostředí ve venkovských oblastech.

Anketa pro podnikatele a zástupce mikroregionů

Vstup do e-mailového fóra SPOV PK
2008-07-16
Ministerstvo zemědělství, odbor koncepce rozvoj venkova, seznamuje s konceptem pro síťování administrativy a organizací činných ve venkovském prostoru. Návrh konceptu je uveden v prezentaci Celostátní síť pro venkov. Jsou zde popsány cíle zřízení Sítě, nástroje kterými bude cílů dosahováno, organizační zajištění, jak funguje členství v síti a další důležié informace.
2008-06-25
Pro usnadnění orientace v dotační a grantové politice doporučujeme červnové vydání Bulletinu Grand Advisor, který monitoruje dotační výzvy a události z dotačního dění. Další přehledné aktuality sledujte na http://www.dotaceonline.cz.  
2008-06-25
Národní síť venkovských komunitních škol zřídila internetový portál Brána pro venkov - podívejte se na nový zdroj informací o venkově na http://www.branaprovenkov.cz.  
2008-06-23
Na základě doporučení SPOV ČR vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj druhou výzvu v rámci Podpory obnovy venkova (POV) dotační titul 2 - Podpora zapojení dětí do komunitního života v obci. Žádosti je nutné předkládat do 30.6. 2008.

V rámcí programu budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem, na jejich výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet) a které jsou zaměřené na:
- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, drobné sakrální stavby a památky),
- úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonskturkci nebo vybudování zařízení pro vonločasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky,bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Žadatelem mohou být pouze obce do 3000 obyvatel a svazky obcí, dotace je poskytována až do výše 70% v rozmezí 50 - 300 tis. Kč. Více informací vč. pravidel, formulářů apod. naleznete na http://www.mmr.cr/podpora-obnovy-venkova.  
2008-01-24
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo 3.výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti v rámci prioritní osy 3. Udržitelné využívání zdrojů energie a v rámci prioritní osy 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny je možné podávat do 31.ledna 2008, žádosti v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní zájemci mohou podávat do 30.dubna 2008. Spektrum možných žadatelů je přívětivě široké. Podrobné informace a podmínky jsou k dispozici na http://www.opzp.cz/.
2007-12-21
17. 12. byla vyhlášena první výzva k Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad (ROP JZ). Žádosti o dotace je možné podávat do 14. března 2008. Veškeré informace k programu a podmínkám žádosti naleznete na http://www.rr-jihozapad.cz/.
2007-09
Protokol o provedení výběru záměrů místních akčních skupin

Hodnotitelská komise pro Program LEADER ČR ve složení: Ing. Ivan Dejmal, Ing. Václava Domšová, PhDr. Ivo Hlaváč, Ing. Petr Houška, Ing. Lucie Mazalová, Mgr.Ing. Hana Mrázková, RNDr. Josef Postránecký, Ing. Eva Roskotová, Ing. Pavel Sekáč, Ing.arch. Hana Šnajdrová, Ing. Jan Záhorka na svém zasedání dne 4. září 2007 ověřila přijatelnost záměrů místních akčních skupin v roce 2007 a potvrzuje jejich níže uvedený výběr.


Pořadí
Název místní akční skupiny
Reg. č.
Přiznaná dotace
v Kč
1.
Občanské sdružení "Místní akční skupina České středohoří"
29
2 494 000,-
2.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.
5
2 500 000,
3.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko
37
2 500 000,
4.
MAS Sokolovsko o.p.s.
32
2 500 000,
5.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
30
2 500 000,
6.
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.
31
2 500 000,
7.
MAS Moravský kras o.s.
25
2 500 000,
8.
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
1
2 500 000,
9.
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
24
2 500 000,
10.
Společnost pro rozvoj Humpolecka
45
2 500 000,
11.
MAS Východní Slovácko
23
2 500 000,
12.
Občané pro rozvoj venkova
36
2 500 000,
13.
Místní akční skupina Broumovsko+
28
2 500 000,
14.
PODBRDSKO, občanské sdružení
4
2 500 000,
15.
Místní akční skupina Střední Povltaví
40
2 500 000,
16.
Sdružení Západní Krušnohoří
17
2 500 000,
17.
Místní akční skupina Údolí Desné
38
2 500 000,
18.
MAS Zábřežsko o.p.s.
26
2 500 000,
19.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
27
2 365 000,
20.
MAS Svatojiřský les, o.s.
12
2 500 000,
21.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
51
2 500 000,
22.
Haná pod Jedovou, o.p.s.
57
2 500 000,
23.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
22
2 500 000,
24.
Místní akční skupina ORLICKO
8
2 500 000,


 celkem
59 859 000,-

2007
Projekt "Mladé nápady pro Český Západ"

Projekt "Mladé nápady pro Český Západ" realizovala MAS Český Západ - Místní partnerství za finanční podpory MMR v rámci Podprogramu obnovy venkova. Proč ho zde představujeme? V rámci tohoto projektu proběhlo nadstandartní zapojení mládeže do procesu přípravy, hodnocení a realizace projektových záměrů. Tímto byl tento projekt pilotní v rámci Plzeňského kraje. Pokud chcete vědět o projektu více kontaktuje předsedkyni MAS Český Západ - Místní partnerství Miroslavu Válovou na e-mailové adrese olbramov@mikroregion-kl.cz, nebo telefonicky na čísle 374 692 021. Bohužel je třeba dodat, že změnou pravidel MMR realizaci dalších podobných projektů v rámci Podprogramu obnovy venkova znemožnilo.   

Prezentace představená předsednictvu SPOV PK
2006-09-26
Dovolujeme si Vás upozornit na diskuzi, která probíhá k problematice Národní sítě rozvoje venkova na stránkách http://www.leaderplus.cz/. Před vstupem do fóra je třeba se zaregistrovat. 
2006-06-26
Připomínky SPOV ČR k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova 2007 - 2013 si můžete stáhnout zde.
2006-06-12
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 6.6.2006 na svém webu (http://www.mze.cz/) poslední znění Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, který připravuje pro projednání vlády. Program lze také stáhnout z webových stránek LEADERu (http://www.leaderplus.cz/), Programu obnovy venkova (http://www.isu.cz/pov) a Fóra obnovy venkova (http://forum.isu.cz/).