Cíle Spolku

Spolek je pracovní a iniciativní skupina občanů ustavená na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit. Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy,  venkovských mikroregionů a skupin pro místní akce, dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující společné cíle:
 
1. Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově. 
2. Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti. 
3. Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova. 
4. Napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení  a spolků ustavených k obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých. 
5. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. 
6. Spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova. 
7. Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho základních principů. 
8. Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce. 
9. Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.

Aktuality SPOV
SPOV ČR a Celostátní sít pro venkov pořádaly 28. srpna 2017 na výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích seminář "Stromy v krajině". Prezentace k předneseným referátům naleznete zde.

V úterý 7. března byl na jarním Dni malých obcí již tradičně vyhlášen další ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Bližší informace včetně postupu pro přihlášení naleznete na stránkách soutěže. Přihlášky se podávají do 28.4.2017.
 
2012-01-10
V úterý 17.1.2012 od 9:00 do zhruba 10:30 hodin se uskuteční již tradiční diskusní chat k problematice rodiny, zaměřený tentokráte na Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005 a z roku 2008 a jejich plnění a na další témata, na který zve SPOV ČR. Více v záložce mikroregiony
 
2012-01-10
Únorová schůze SPOV ČR proběhne 7.2.2012 od 9 hodin. Pozvánka
 
2012-01-02
Lednová schůze SPOV ČR proběhne 3.1.2012 od 9 hodin. Pozvánka
 
2011-11-22
Pozvánka na VIII. valnou hromadu SPOV PK - 13.12.2011 od 15 hodin v sídle SPOV PK (Americká 29, Plzeň). Součástí je také seminář k soutěži Vesnice roku.
 
2011-09-07
Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR podporují chystanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Zapojit se mohou i starostové obcí. Více v záložce mikroregiony.
 
2011-05-11
Záznam z jednání SPOV ČR ze dne 2.května 2011.
 
2011-05-11
Pozvánka na červnovou schůzi SPOV ČR - schůze proběhne 7.6. od 9:00 hodin.
 
2010-11-16
Záznam z jednání Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 2.11.2010. 
 
2010-11-05
Předseda SPOV ČR pan Mgr.Eduard Kavala zve na valnou hromadu, která proběhne v úterý 7.prosince 2010 od 9:00 hodin. 
 
2010-10-18
Zpráva o účasti Spolku pro obnovu venkova ČR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v roce 2010. Rekapitulace doprovodného programu na výstavě
 
2010-10-18
Pozvánka na listopadovou schůzi SPOV ČR, jednání proběhne 2.11. od 9 hodin.
 
2010-10-18
Záznam z jednání schůze Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 5.10.2010.
 
2010-10-15
Spolek pro obnovu venkova ČR vydává Prohlášení proti slučování malých obcí do větších celků ! 
 
2010-10-04
Pozvánka na říjnovou schůzi SPOV ČR
 
2010-09-14
Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje pořádají seminář s názvem "Proměny českého venkova". Seminář proběhne 15.9.2010 od 10:00 hodin v obci Nečtiny.
 
2010-07-20
SPOV ČR srdečně zve na seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR". Seminář se bude konat v rámci doprovodného programu veletrhu Země živitelka, v Českých Budějovicích 27.srpna od 9 hodin.
 
2010-06-14
Spolek pro obnovu venkova ČR a Asociace krajů ČR v dubnu uzavřeli Memorandum o spolupráci na aktivitách pro podporu rozvoje venkova. Memorandum 1.strana, Memorandum 2.strana
 
2010-06-14
Záznam z červnového jednání SPOV ČR.
 
2010-05-14
Červnové zasedání SPOV ČR proběhne 1.6. Program
 
2010-04-15
4.května od 9:00 hodin proběhne květnová schůze SPOV CŘ.
 
2010-03-29
Spolek pro obnovu venkova ČR a Celostátní síť pro venkov pořádají v úterý 13.dubna od 9:30 hodin v Praze seminář "Půda a ochrana zemědělského půdního fondu v ekonomických souvislostech". Program, přihláška
 
2010-03-12
Nejbližší zasedání SPOV ČR proběhne v úterý 6.dubna od 9:00 hodin. Pozvánka
 
2010-03-12
Usnesení z mimořádného jednání členských firem sdružených ve Společenstvu dřevozpracujících podniků v ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 9.3.2010.
 
2010-03-04
Dne 22.února 2010 proběhlo jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Zápis z jednání 
 
2010-02-17
Přinášíme záznam z únorového jednání SPOV ČR konanného 2.2.2010.
 
2010-01-18
Únorová schůze SPOV ČR proběhne dne 2.2.2010 od 9 hodin v Černínském salonku v Senátu Parlamentu ČR.
 
2010-01-18
SPOV ČR zasedal 5.1.2010 v senátu v Praze. Záznam z jednání
 
2010- 01-04
Dne 5.ledna 2010 se od 9:00 hodin bude konat jednání SPOV ČR v Černínském salonku v budově Senátu Parlamentu ČR. 
 
2009-12-03
8.prosince od 15:00 hodin se uskuteční jednání Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje v sídle Spolku v zasedací místnosti Centra pro komunitní práci Americká 29, Plzeň.
 
2009-10-30
Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR pan Mgr.Eduard Kavala zve na Valnou hromadu Spolku, která se bude konat v úterý 1.prosince 2009 od 9 hodin ve Valdštejnském paláci.
 
2009-09-15
Předseda SPOV CŘ Mgr.Eduard Kavala zve na schůzi, která se bude konat 16.10. od 9:00 hodin Ve Valdštejnově pracovně Senátu ČR. Pozvánka s programem

2009-06-11
2.6.2009 proběhlo další zasedání SPOV ČR. Záznam z jednání, Příloha - pilíře systému pozemkových úprav, Příloha - pilíře systému PÚ_2, Zpráva o medializaci SPOV ČR.

2009-05-18
SPOV ČR zasedal 5.5.2009 v Senátu v Praze. Záznam z jednání

2009-03-17
Předsednictvo SPOV PK schválilo stanovisko k problematice DPH v rámci Programu rozvoje venkova. Toto stanovisko bylo odesláno předsednictvu SPOV ČR s žádostí o reakci.

2009-03-10
Dne 3.3.2009 proběhlo jednání Spolku pro obnovu venkova ČR. Záznam z jednání 

2009-01-15
Valné hromady SPOV ČR, která proběhla 3.prosince 2008 se zúčatnilo 261 členů, bylo zhodnoceno ukončené funkční období a proběhly řádné volby předsednictva spolku! Záznam z VH

2008-11-04
Předseda SPOV ČR pan Eduard Kavala srdečně zve na volební Valnou hromadu Spolku, konanou ve středu 3.prosince 2008 od 9:00 hodin v Praze ve Valdštejnském paláci.

2008-10-16
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje spolu s obcemi Nečtiny a Chanovice srdečně zvou na seminář k Programu obnovy venkova konaný 6.listopadu 2008 od 9:00 hodin do 15:00 hodin v zámeckém areálu v Chanovicích.

2008-09-11
V souvislosti s rušením 178 poštovních poboček v malých obcích se 9.9. 2008 konalo jednání za přítomnosti předsedy Komory malých obcí SMO ČR Josefa Bezdíčka a generálního ředitele České pošty Karla Kratiny. Tiskovou zprávu k tomuto jednání a stanovisko SPOV ČR si přečtěte zde.

2008-07-01
Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj srdečně zvou na odborný seminář "Regionální podpora rozvoje venkova v ČR". Seminář se koná dne 22.8.2008 v Českých Budějovicích v rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka. Program semináře

2008-07-01
Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR zve na výjezdní schůzi, která se koná 8.10.2008 od 10 hodin - v zasedací místnosti na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí v Ústeckém kraji. Program zasedání

2008-07-01
2.9.2008 od 10 hodin v hostinci Skalka na návsi v obci Podbřeží v Královéhradeckém kraji se bude konat výjezdní schůze Spolku pro obnovu venkova ČR. Program zasedání

2008-04-30
Senát pro rozvoj venkova a Spolek pro obnovu venkova ČR zvou na seminář "Ochrana zemědělského půdního fondu". Seminář se koná 19.května 2008 v Praze ve Valdštejnském paláci. Veškeré informace k semináři naleznete v pozvánce. Zájemci se na seminář mohou přihlašovat do 12.května formou návratky.

2007-10-23
15.listopadu 2007 se v obci Chanovice koná seminář, který pořádá SPOV PK. Tématicky se seminář tentokrát bude zabývat obnovou venkovské krajiny.
Podrobné informace k semináři. 
Po skončení semináře bude zasedat předsednictvo Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje ke IV. jednání Valné hromady SPOV PK. Jednání je otevřeno široké zainteresované veřejnosti, body jednání si můžete přečíst v
pozvánce.

2007-10-23
Spolek pro obnovu venkova pořádá 30. října 2007 v obci Nečtiny seminář k Programu obnovy venkova, pozornost bude věnována především problematice územního plánování. Podrobný program a způsob přihlašování na seminář si prohlédněte
zde.

2007-05-18
Zveme všechny přátele venkova na jednání předsednictva SPOV PK 22. května od 15 hodin do zasedací místnosti CpKP západní Čechy na Americké 29 v Plzni. Program jednání naleznete v
pozvánce.

2006-12-14
Dne 28.11. proběhlo v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje třetí jednání Valné hromady SPOV PK. Zde si můžete stáhnout
zápis z tohoto jednání a text usnesení.